Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezete

A Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezete (UNPO) az ENSZ által nem elismert államok, nemzetek és népek nemzetközi érdekképviseleti tömörülése. Nemzetközi-jogi értelemben csak Hollandia ismeri el szervezetként, a többi ország csak magánszemélyek kezdeményezéseként tekint rá. Az UNPO fellép az őslakók, nem elismert vagy megszállt államok és etnikai kisebbségek érdekében a Föld minden szegletén. Céljuk a tagokat segíteni helyi és nemzetközi szinten hatékonyabban működni, kultúrájukat és identitásukat védeni, a nyilvánosság erejét jobban kihasználni, aktivistákat oktatni, stb. A belépéshez a tagoknak kölcsönösen el kell fogadni a népek, nemzetek és egyének egyenlőségét és jogait. A Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezetének weboldala: 🜝 unpo.org