Fogalom, rövidítés és betűszó

A fogalom, rövidítés és betűszó magyarázó utolsó frissítése: 2022.04.22.

????

A hu.adat.one teljes szövegében előforduló szervezetek, fogalmak, kifejezések, rövidítések és betűszók rövid magyarázatai találhatóak itt.
A tartalom feltöltése folyamatban …

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

B

Bruttó hazai termékGDP

C

A civil szervezet nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes, önszerveződő alapon, a közjó javára működő intézmény. A párt, egyház vagy szakszervezet nem civil szervezet.

D

A Democracy Index a The Economist Intelligence Unit demokrácia értékelése, 1-10-ig folyik a pontozás, a 10 a legjobb.

Demokrácia indexDemocracy Index

E

The Economist Intelligence Unit (EIU) egy vállalkozás, melynek tevékenysége elválaszthatatlanul fontos része a The Economist hetilapnak, mely prognózisokat, kutatásokat, elemzéseket (pl. havi ország- és rizikójelentések), gazdasági előrejelzéseket, különféle rangsorokat és indexeket készít és tesz közzé, vagy kínál szolgáltatásként vállalkozásoknak.

ERM II rendszer

F

A Freedom House egy washingtoni székhelyű nemzetközi civil szervezet. Célja a liberális demokráciák támogatása. Évente közzéteszi a Freedom in the World és a Freedom of the Press jelentéseit.

G

A GDP (gross domestic product) vagy magyarul bruttó hazai termék vagy össztermék, egy nemzetgazdaság gazdasági teljesítményének mérésére használt mutató. GDP = fogyasztás (háztartási és kormányzati) + beruházás + nettó export (vagyis export – import)
Egy ország jólétének megállapítására használhatóbb mutató a PPP GDP.

A Global Freedom Scores mutatóval a Freedom House értékeli, hogy egy adott országban az emberek mennyire tudják érvényesíteni a politika és civil jogaikat; a 100-as érték a legmagasabb.

A Global Gender Gap Reportban a World Economic Forum vizsgálta a nők részvételi lehetőségeit a gazdaság, az oktatás, a politika és az egészségügyi ellátás területén. A legmagasabb pont az 1 lenne, de még nem volt ilyen.

Gross domestic productGDP

H

I

J

K

L

M

N

A nettó migrációs ráta a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége. Ha ez a szám negatív, akkor egy ország kibocsátó, ha pedig pozitív, akkor befogadó.

NGONon-governmental organization

Non-governmental organizationCivil szervezet

Non-profit szervezetCivil szervezet

Női esélyegyenlőség mutatóGlobal Gender Gap Report

O

P

A PPP GDP vagyis vásárlóerő-paritáson (purchasing power parity) mért GDP egy adott ország inflációját és a helyi árakat is beleszámítja a nemzeti össztermék értékének megállapításába. Pl. Kína esetében az egy főre eső éves vásárlóerő-paritáson számolt nemzeti össztermék 60 %-al magasabb, mint a PPP beszámítása nélkül. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi megtermelt értékből az Egyesült Államokhoz képest Kínában 60 %-al többet tud vásárolni egy kínai állampolgár (vagy bárki Kínában).

Q

R

Reporters sans frontières, RSFRiporterek határok nélkül

A Riporterek határok nélkül (Reporters sans frontières, RSF) egy nemzetközi non-profit, kormányoktól független érdekképviseleti szervezet, melynek célja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikkelye szerinti információszabadság elérése, biztosítása. Az RSF tanácsadói státusszal rendelkezik az ENSZ-ben, az UNESCO-ban, az Európa Tanácsban és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetében.

S

Sz

Szabad sajtó indexWorld Press Freedom Index

Szabadság pontokGlobal Freedom Scores

T

Társadalmi szervezetCivil szervezet

U

V

A Világgazdasági Fórum egy non-profit nem kormányzati (NGO) nemzetközi szervezet, melynek célja – befolyásos vezetők vitái és a viszonyítási pontként szolgáló tanulmányai által – a világ állapotának javítása.

W

World Economic ForumVilággazdasági Fórum

A World Press Freedom Indexszel a Riporterek határok nélkül szervezet osztályozza a világ országainak sajtószabadságát, az érték annál jobb minél alacsonyabb.

X

Y

Z